شروع تازه شنبه الی پنج شنبه از ساعت 06:10 به مدت 100 دقیقه

رادیو اقتصاد

شروع تازه

موسی احمدزاده: كارآفرینی با اشتغال زایی تفاوت دارد

یك كارشناس حوزه كسب و كار گفت: كار آفرینی با اشتغال زایی تفاوت دارد اما هر دو قابل ستایش هستند.

1401/05/11
|
10:34

«موسی احمدزاده» در برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد افزود: كارآفرینی قابل ستایش است اما در شرایط كنونی كشور اشتغال زایی به ویژه اشتعالزایی پایدار از كارآفرینی مهمتر است چون هم خلق ارزش و هم به اقتصاد مملكت كمك می كند.

وی ضمن اشاره به اینكه برنامه ریزی و تعیین هدف از جمله خصلت های كار آفرینان است، اظهارداشت:این افراد برای دستیابی به اهداف خود برنامه ریزی بلند مدت دارند.

این كارشناس حوزه كسب و كار گفت: كار آفرین می داند بدون برنامه ریزی و تعیین هدف سخت به هدف خواهد رسید.

وی افزود: كار آفرینان بعد از برنامه ریزی و تعیین هدف تصمیم گیری عقلایی می گیرند یعنی بدون برنامه ریزی و غیر معمول تصمیم گیری نمی كنند.

احمدزاده اضافه كرد: كارآفرین به خوبی می داند كه اگر تصمیم گیری غیر عقلایی داشته باشد بطور حتم با مشكلات زیادی مواجه خواهد شد.

وی اظهارداشت: این افراد روابط انسانی بسیار قوی دارند و می توانند ارتباطات موثری را شكل دهند.

این كارشناس حوزه كسب و كار گفت: كار آفرینان می توانند با نگرشی كه دارند روابط اجتماعی بسیار معنادار و قوی پیرامون محیط خود ایجاد كنند تا بتوانند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند.

وی افزود: این افراد بازاریابی را بلدند و به خوبی می دانند كجا برای كالا و خدمات خود بازار ایجاد كنند.

احمدزاده اضافه كرد: كار آفرینان بلدند برای خود كسب و كار راه اندازی كنند به عبارتی وقتی كار آفرین موفقی می شوند كسب و كار راه اندازی می كنند تا بتوانند به بازارهای هدف دسترسی پیدا كنند.

وی ادامه داد: خصلت كارآفرینان خیلی ذاتی نیست بلكه از طریق آموزش و تربیت امكان پذیر است.

این كارشناس حوزه كسب و كار گفت: كار آفرینان مدیران و مذاكره كنندگان خوبی هستند و در عین حال بلدند چطور خود را كنترل كنند.

وی افزود: این افراد خویشتن داری، صبوری و شكیبای را بلدند و همینطور از طریق مدیریت خوبی كه دارند می توانند كار خود را توسعه دهند.

دسترسی سریع
شروع تازه