كار دانش روزهای فرد از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

كار دانش

برنامه "كاردانش" معرفی شركت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی

برنامه "كاردانش" پنجشنبه 12 آبان ماه، شركت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی را معرفی می كند.

1401/08/11
|
11:51
|

به گزارش رادیو اقتصاد؛ غلامرضا كاكا مدیر شركت دانش بنیان در حوزه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و مریم شكرانی روزنامه نگار اقتصادی در این برنامه راجع به شركت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی صحبت می كنند.

برنامه "كاردانش" كاری از گروه كشاورزی و در راستای شعار سال 1401 روزهای فرد ساعت 15:05 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
كار دانش