كار دانش روزهای فرد از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

كار دانش

برنامه "كاردانش" گسترش توسعه مناطق آزاد اقتصادی

برنامه "كاردانش" یكشنبه 8 آبان ماه، به موضوع گسترش توسعه مناطق آزاد اقتصادی اختصاص خواهد داشت.

1401/08/07
|
10:32
|

به گزارش رادیو اقتصاد؛ مناطق آزاد مبتنی بر این اعتقاد شكل گرفته اند كه سرمایه موتور رشد و توسعه اقتصادی یك كشور است. منطقه آزاد ناحیه ای ازقلمرو كشور است كه خارج از محدوده فیزیكی، قانونی و اداری تاسیسات گمركی قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود به آن وجابجایی نیروی كار متخصص در منطقه به سهولت صورت میگیرد و كالاها و مواد خارجی ر ا كه منع قانونی نداشته باشند میتوانبدون هرگونه موانع گمركی و ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در كارخانه های مستقر در آن تغییر شكل داده و به كالاهایدیگر تبدیل نمود . از انواع مناطق آزاد میتوان به منطقه آزاد تجاری، منطقه پردازش صادرات، منطقه ویژه اقتصادی، منطقه آزادتوریستی، منطقه آزاد شركتها اشاره نمود.

جواد معصومی مدیر سابق منطقه آزاد اروند در برنامه فردا درباره گسترش توسعه مناطق آزاد اقتصادی صحبت می كند.

در قسمت دیگری از برنامه امیرحسین افشار هاشمخانی مدیركل پژوهشی سازمان بسیج كشاورزی كشور و مدیر پژوهشكده كشاورزی و امنیت غذایی راجع به وضعیت امنیت غذایی در كشور مطالبی را بیان می كند.

برنامه "كاردانش" كاری از گروه كشاورزی و در راستای شعار سال 1401 روزهای فرد ساعت 15:05 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
كار دانش