كار دانش روزهای فرد از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

كار دانش

برنامه "كاردانش" مشكلات شركت دانش بنیان در حوزه تجهیزات میكروسكوپی

برنامه "كاردانش" سه شنبه 3 آبان ماه، به سراغ مشكلات شركت دانش بنیان در حوزه تجهیزات میكروسكوپی می رود.

1401/08/03
|
10:49
|

به گزارش رادیو اقتصاد؛ مریم بحرینی مدیر عامل شركت دانش بنیان در حوزه تجهیزات میكروسكوپی و مریم شكرانی روزنامه نگار اقتصادی در برنامه امروز در مورد مشكلات شركت دانش بنیان در حوزه تجهیزات میكروسكوپی مطالبی را به سمع شنوندگان می رسانند.

برنامه "كاردانش" كاری از گروه كشاورزی و در راستای شعار سال 1401 روزهای فرد ساعت 15:05 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
كار دانش