كار دانش روزهای فرد از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

كار دانش

برنامه "كاردانش" معرفی شركت های دانش بنیان در حوزه تولید دستگاه اكسیژن ساز

برنامه "كاردانش" یكشنبه 3 مهر ماه، شركت های دانش بنیان در حوزه تولید دستگاه اكسیژن ساز را معرفی می كند.

1401/07/03
|
10:21
|

به گزارش رادیو اقتصاد؛ محمدحسین طباطبایی مدیر شركت دانش بنیان در حوزه پزشكی و متخصص جراحی در برنامه امروز راجع به شركت های دانش بنیان در حوزه تولید دستگاه اكسیژن ساز مطالبی را به سمع شنوندگان می رساند.

برنامه "كاردانش" كاری از گروه كشاورزی و در راستای شعار سال 1401 روزهای فرد ساعت 15:05 از شبكه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
كار دانش