رادیو اقتصاد: شرکت های سبدگردان

شرکت های سبدگردان با استفاده از سرمایه هر سرمایه گذار و با توجه به شرایط وی، سبدی مشخص از سهام مختلف خریداری و با استفاده از توان تیم حرفه ای و کارشناسان خود آنرا مدیریت می کنند.

1399/10/30
|
10:43

بازار سرمایه و بورس فرصت گسترده ایست که افراد با شرایط متفاوت و مقادیر سرمایه کم و زیاد می توانند در آن حضور داشته باشند. افرادی که به دلایل مختلف نمی توانند به صورت مستقیم اقدام به خرید و فروش سهام نمایند اما تمایل دارند تا از عواید سرمایه گذاری در بورس هم استفاده کنند، می توانند مدیریت سرمایه خود را به شرکت ها یا صندوقهای سرمایه گذاری بسپارد و در واقع بصورت غیرمستقیم در بورس حضور داشته باشند. این روش از دو طریق قابل انجام است:

-سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری

-سرمایه گذاری با استفاده از شرکت های سبدگردان

سبدگردانی چیست؟

براساس قانون بازار اوراق بهادار، سبدگردان شخصیتی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و بمنظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد و سبدگردانی فرایندی است که طی آن فرد مجرب و خبره در امر سرمایه گذاری براساس خصوصیات، سطح ریسک پذیری و سرمایه هر سرمایه گذار، سبدی مناسب برای او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می شود. به عبارت دیگر سبدگردانی، چیدمان درست دارایی ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هـر یـک از دارایی هـا و زمـان خرید و فروش آن ها به دقت تعیین و مشخص می شود.

مزایای استفاده از سبدگردانی

مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌ های تیم مدیران سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردانی است. این مساله باعث می‌گردد که تمام تصمیمات برای سبد هر شخص، با توجه به ویژگی های شخصیتی سرمایه گذار از نظر ریسک پذیری انجام پذیرد.

در سبدگردانی مالکیت شما به شکل مستقیم است، یعنی سهام و سایر دارایی ها به نام خود شما خریداری می گردد ولی توسط سبدگردان مدیریت می شود. این باعث می شود که مدیریت سرمایه شما اختصاصی تر شود.

پس، سبدگردانی ساختاری منسجم تر، دقیق تر و در عین حال منعطف تر و منصفانه تر با در نظر گرفتن خصوصیات فردی مشتری را نسبت به صندوق های سرمایه گذاری به وی پیشنهاد می دهد.
کارمزدها و ساختار هزینه ای مناسب تر هم از دیگر مزایای سبدگردانی در قیاس با صندوق هاست.

معایب استفاده از سبدگردانی

بزرگترین عیبی که سبدگردانی می تواند داشته باشد، این است که اگر شما سبدگردان مناسبی را انتخاب نکنید ممکن است ضرر و زیان سنگینی را متحمل شوید.

چرا که مستقیما سرمایه شما توسط سبدگردان مدیریت می شود و هر زیانی که حاصل شود مستقیما از سرمایه شما خواهد بود. یک سبدگردان غیرحرفه ای می تواند به راحتی سرمایه شما را به خطر بیاندازد.

تفاوت سرمایه گذاری در استفاده از صندوق سرمایه گذاری و استفاده از سبدگردانی

می توان گفت مهم ترین تفاوت بین این دو روش، در نوع مالکیت سرمایه گذار است. فرد در فرایند سبدگردانی مستقیما مالک دارایی های خود است و سهام و سایر دارایی های فرد توسط سبدگردان و به نام خود شخص خرید و فروش می گردد اما در صندوق سرمایه گذاری فرد مالک واحدهای صندوق می شود. انتخاب هریک از این روشها به انتظارات از سرمایه گذاری، دوره مدنظر جهت سرمایه گذاری و شناخت شخص سرمایه‌گذار نسبت به بازار سرمایه باز می‌گردد.

دسترسی سریع