رادیو اقتصاد: آموزش های فرزندان صرفا هزینه مادی ندارد

دكتر سیدی گفت: برای كلاس های آموزشی فرزندان هزینه های مادی و معنوی زیادی به خانواده ها تحمیل می شود.

1401/08/21
|
11:07
|

به گزارش رادیو اقتصاد؛ دكتر سیدی كارشناس اقتصاد خانواده در گفتگو با برنامه به توان زندگی گفت: خانواده ها با ثبت نام فرزندان خود 4 هزینه كلی متحمل می شوند.

وی توضیح داد: ما با درگیری در آموزش فرزندان هزینه ای گزاف به نام زمان می پردازیم و انتظار است كه در ازای آن به نتیجه قابل توجه دست یابیم و این در حالی است كه اكثر خانوده ها از این موضوع غافل هستند.

سیدی هزینه دوم آموزش را هزینه سبك زندگی نامید و گفت: با شروع آموزش فرزندان سبك زندگی خانواده ها همچون میزان رفت و آمدها، میهمانی ها ، فوق برنامه ها و زمان خواب و استراحت شكل دیگری به خود می گیرد و حتی با بالا رفتن سن فرزندان و تغییر در نوع آموزش آنها زندگی نیز به تناسب، با ساعات آموزشی تنظیم می گردد.

وی از هزینه حذف الویت ها در فرزندان به عنوان هزینه سوم یاد كرد و توضیح داد: فرزندان قادر نخواهند بود در تمامی ساعات شبانه روز تحت تعلیم و آموزش قرار گیرند از اینرو خانواده ها شروع به الویت بندی زمان های فرندان كرده و این باعث می شود كه با آموزش های اجباری در آینده ناگزیر به پاسخگویی به فرزندان باشند.

كارشناس اقتصاد خانواده هزینه مادی كلاس های آموزشی را یكی از هزینه های مهم و سنگین متحمل بر اقتصاد خانواده دانست و گفت: در دنیای امروز كلاس های آموزشی فرزندان تبدیل به كالای لوكس و یك چشم و هم چشمی در بین دوستان و نزدیكان شده است.

وی افزود: با تدبیر و خردورزی خانواده ها می توان بسیاری از آموزش ها كه در جامعه امروزی رواج پیدا كرده است و پول های هنگفت بابت آن پرداخت می شود را حذف كرد.

دسترسی سریع