روح الله لطیفی: ورود بیش از 2 میلیون دُز واكسن "آسترازنكا" به كشور

سخنگوی گمرك گفت: با ورود 2 میلیون و 204 هزار دُز واكسن " آسترازنكا" ، از كشور اسپانیا به كشور، میزان واكسن های وارد شده به 154میلیون و 975 هزار و 308 دُز رسید.

1400/10/29
|
12:30

محموله جدید با حضور سفیر اسپانیا در تهران و با حضور مدیران گمرك، به صورت حمل یكسره تحویل مقامات وزارت بهداشت شد.

آقای لطیفی افزود: در چند روز گذشته نیز 193هزار دُز واكسن آسترازنكا از یونان و دو محموله 35 هزار دُزی از ژاپن وارد كشور شده بود.

به گفته سخنگوی گمرك واكسن‌های آسترازنكای وارد شده تاكنون به 15 میلیون و 754 هزار و 610 دُز از ابتدای فراگیری كرونا تا كنون رسیده است.

دسترسی سریع