مركز آمار ایران: كاهش دام‌های پروار شده در دامداری‌ ها

مركز آمار ایران اعلام كرد: در پاییز سال جاری، بیش از 560 هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های كشور پروار شد كه حدود 4 هزار رأس كمتر از فصل قبل بوده است.

1400/10/29
|
10:40

در پائیز مقدار تولید شیر گاو 1,77 میلیون تن و تعداد گوساله متولد شده 286 هزار رأس برآورد شده است. نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) در فصل پاییز نشان می‌دهد كه در این فصل 562 هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های كشور پروار شده است كه حدود 4 هزار رأس كمتر از فصل تابستان بوده است.

بر اساس نتایج این طرح، در آذر امسال تعداد گاو و گوساله دامداری‌های كشور، 5,56 میلیون رأس بوده كه نسبت به شهریور، نزدیك به 15 هزار رأس كاهش یافته است.

دسترسی سریع