علایی مقدم: رفع ممنوعیت صادرات دو محصول كشاورزی به روسیه تا یك ماه آینده

رئیس سازمان حفظ نباتات كشور گفت: با توجه به گفتگوهایی كه مسئولان روسی شده تا یك ماه آینده, ممنوعیت صادرات دو محصول فلفل دلمه و سیب به روسیه برطرف خواهد شد.

1400/10/29
|
10:25

علائی مقدم افزود: در وبیناری كه با كارشناسان روس برگزار شد اطلاعات بسترهای تولید محصولات سبزی وصیفی در اختیار طرف روسی قرار داده شد.

رئیس سازمان حفظ نباتات كشور گفت: مقرر شده در نخستین فرصت, گلخانه ها و بسترهای تولید محصولات كشاورزی ایران مورد بازدید طرف روسی قرار گیرد.

علایی مقدم افزود: طرف روسی در این وبینار قول داد پس از بازدید از بسترهای تولید همه محدودیت های صادراتی ایران ناشی از تغییر شیوه نامه های سموم را از میان بردارد.

رئیس سازمان حفظ نباتات كشور گفت: دو تفاهم نامه نیز در همین زمینه در سفر رئیس جمهور و وزیر جهاد كشاورزی به روسیه امضا خواهد شد كه مرتبط با استفاده از آفت كش ها و تبادل اطلاعات قرنطینه ای میان دو كشور است.

دسترسی سریع