دكتر بیگلری: امكان تغییر واكسن پاستوكووك پلاس برای مقابله با سویه جدید آفریقایی اُمیكرون

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: تغییر پاستوكووك پلاس برای مقابله با اُمیكرون 2 تا 5 ماه زمان نیاز دارد.

1400/09/10
|
10:44

دكتر بیگلری افزود: دُز یادآور واكسن پاستوكووك به نام پاستوكووك پلاس گونه‌ای طراحی شده است كه بتواند به راحتی قابلیت تغییر داشته باشد كه با دو جهش دیگر هم بتواند سازگار باشد.

با توجه به طراحی واكسن‌ها این تغییر ممكن است از 2 تا 5 ماه به طول انجامد و در این بازه زمانی تغییر واكسن برای پوشش جهش‌های جدید ممكن خواهد بود.

رئیس انستیتو پاستور ایران اضافه كرد: با شیوع سویه های جدید ویروس كرونا توانایی تشخیص جهش در دنیا بیشتر خواهد شد و اگر هم نیاز به تغییر واكسن‌ها باشد در جهت تقابل و ایجاد آمادگی برای پوشش جهش‌های جدید، اقدام خواهد شد.

دسترسی سریع