حبیب جهانساز: خرید تضمینی برگ سبز چای در خط پایان

رئیس سازمان چای از پایان خرید تضمینی برگ سبز چای در استان های گیلان و مازندران خبر داد و گفت: امسال 135 هزار و 469 تن برگ سبز چای از چایكاران خریداری شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد رشد داشت.

1400/08/05
|
14:13

جهانساز افزود: از این میزان برگ سبز خریداری شده 58 هزار و 927 تن معادل 44 درصد درجه یك و 76 هزار و 542 تن معادل 56 درصد برگ سبز درجه دو است.

رئیس سازمان چای ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده را 760 میلیارد تومان اعلام كرد و گفت : تاكنون مبلغ 655 میلیارد تومان معادل 86 درصد از مطالبات كشاورزان چایكار استانهای گیلان و مازندران بابت خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب آنها پرداخت شده است.

نرخ خرید تضمینی هر كیلوگرم برگ سبز چای درجه یك امسال 6 هزار و 690 تومان و درجه دو، 4 هزار و 781 تومان تعیین شده بود و برداشت برگ سبز چای در سه مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه انجام شد.

دسترسی سریع