سید احسان خاندوزی: حمایت تمام قد وزارت اقتصاد از واحدهای تولیدی

وزیر اقتصاد تاكید كرد: مطالبات بانكی به هیچ وجه نباید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

1400/08/05
|
09:27

آقای خاندوزی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم خواست فهرست واحدهای تولیدی تعطیل شده را برای پیگیری به وزارت اقتصاد و بانك مركزی معرفی كند.

وزیر اقتصاد گفته هیچ بانكی در سراسر كشور حق نداره واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل كند. وزیر اقتصاد همچنین در ابلاغی به معاون امور بانكی، بیمه و شركت‌های دولتی خود مأموریت داد تا بر روند وصول مطالبات بانك‌ها نظارت مستمر انجام شود.

خاندوزی افزود: در صورتی كه تضامین دیگری برای وام واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانك‌ها مكلف هستند ابتدا از دیگر اموالی كه توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌كند طلب خود را استیفاء كنند.

به گفته رئیس سازمان صنایع كوچك از ابتدای امسال از 8 هزار و 600 واحد تولیدی راكد 830 واحد به چرخه تولید بازگشته‌اند.

دسترسی سریع