بانك مركزی: اعلام سقف تسهیلات سرمایه در گردش پرداختی به بنگاه‌ های اقتصادی

بانك مركزی در بخشنامه‌ای به نظام بانكی كشور، سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل پرداخت به شركت‌های بازرگانی، خدماتی و پیمانكاری و واحدهای تولیدی را اعلام كرد.

1400/08/05
|
09:12

بر اساس بخشنامه بانك مركزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به شركتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانكاری حداكثر معادل 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در سه سال گذشته است.

در خصوص شركت‌های بازرگانی، خدماتی و پیمانكاری جدید و غیرفعال نیز سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول فعالیت حداكثر معادل 60 درصد پیش‌بینی فروش در آن سال خواهد بود.

بر اساس این بخشنامه سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی فعال حداكثر معادل 90 درصد فروش سال گذشته این واحدهاست.

همچنین در خصوص واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی كه طرح توسعه‌ای اجرا كرده‌اند و یا واحدهای تولیدی غیرفعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول 90 درصد پیش‌بینی فروش در آن سال خواهد بود.

دسترسی سریع