خیراله خادمی: استفاده از ظرفیت‌های بودجه 1400 برای اتمام طرح های راهسازی

مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل كشور بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌های قانون بودجه 1400 برای اتمام پروژه‌های راهسازی تاكید كرد.

1400/08/01
|
11:52

خیراله خادمی در جلسه با انجمن شركت‌های راهسازی ضمن اعلام آمادگی شركت ساخت برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه برای تامین اعتبار لازم برای پیشبرد عملیات اجرایی پروژه‌‌های راهسازی، گفت: یكی از رویكردهای اصلی دولت , فعال نگه داشتن كارگاه‌های عمرانی و طرح های زیربنایی است.

خادمی افزود: باید با كمك و همراهی پیمانكاران متمركز در بخش عمرانی همه ظرفیت ها برای رفع مشكلات مالی طرح ها به كار گرفته شود.

مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل كشور تامین منابع مالی برای طرحهای راهسازی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل را از دغدغه‌های اساسی وزیر راه و شهرسازی اعلام كرد و بررسی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی را خواستار شد.

دسترسی سریع