علیرضا مهاجر: تحقق خودكفایی شكر تا سه سال آینده

معاون زراعت وزرات جهاد كشاورزی گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده تا سه سال آینده در تامین شكر خودكفا خواهیم شد.

1400/08/01
|
07:27

علیرضا مهاجر افزود: در بحث چغندرقند موفقیت‌های خوبی داشتیم مثل افزایش عملكرد در واحد سطح و افزایش درصد شكر در چغندر قند و همچنین كارخانه‌های چغندر شرایط بهتری را تجربه كرده اند.

معاون زراعت وزرات جهاد كشاورزی اضافه كرد: برای كاهش هزینه ها، افزایش تولید محصول چغندر قند، دو برنامه كشت پائیزه در استان‌های پر آب و اجرای طرح های آبیاری نوین برای كاهش مصرف آب را در پیش گرفته شده است.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد كشاورزی هم گفت: امسال پیش بینی می‌شود حدود 5میلیون و 500هزار تُن چغندر بهاره تحویل بگیریم و با احتساب یك میلیون و 400هزار تن چغندر پائیزه پیش بینی ما تحویل حدود 7میلیون تن چغندر است كه حدود 950هزار تُن شكر استحصال خواهد شد.

رئیس بخش مكانیزاسیون وزارت جهاد كشاورزی هم از افزایش حدود دوبرابری میزان تسهیلات پرداختی به كشاورزان برای خرید ماشین‌های كشاورزی و ادوات آن خبر داد و گفت: در 6ماهه نخست امسال حدود 3هزار و 300میلیارد تومان در بخش مكانیزاسیون كشاورزی تسهیلات واگذار شده كه پیش بینی می‌كنیم این میزان تا پایان سال به 6هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

دسترسی سریع