دكتر احمد كریمی: تولید ماهیانه 5 میلیون دز واكسن فخرا از دو ماه آینده

مدیر پروژه واكسن كرونا فخرا گفت: از ابتدای زمستان ماهیانه 5 میلیون دز واكسن فخرا تولید می‌شود.

1400/08/01
|
07:17

دكتر كریمی افزود: از مرداد تولید این واكسن ماهیانه به میزان یك میلیون دز آغاز شده است و با قدرت بیشتر ادامه می‌یابد.

مدیر پروژه واكسن كرونا فخرا اضافه كرد: واكسن فخرا از یك زیرساخت ویروس كشته شده، ساخته شده است كه باید ویروس كشت شود.

دكتر كریمی گفت: موفق شدیم بذر مورد نیاز برای كشت ویروس را هم با تكیه بر دانش دانشمندان جوان خودمان تولید كنیم.

دكتر كریمی افزود: این بذر از بیماران ایرانی گرفته شده است و از حدود 35 هزار بیمار 30 نفر را جدا كردیم و از 10 نفر به بذر واكسن رسیدیم. مدیر طرح واكسن كرونا فخرا اضافه كرد: با روشی كه به كار گرفتیم موفق شدیم خلوص خیلی ویژه و دقیقی در تولید واكسن به دست بیاریم كه كمترین عارضه را در كارآزمایی ها داشته است.

دكتر كریمی افزود: اكنون تزریقات فخرا در استان‌های تهران، اصفهان، البرز و خراسان رضوی تزریقات انجام می‌شود و افراد 18 سال به بالا می‌توانند فخرا را تزریق كنند.

دسترسی سریع