رادیو اقتصاد: تشكیل میز پنجم داخلی‌سازی قطعات خودرو با كاهش ارزبری 56 میلیون یورو

میز پنجم داخلی‌سازی صنعت خودروسازی به ارزش 56 میلیون یورو با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت كلید خورد.

1400/07/28
|
11:02

در میز پنجم داخلی‌سازی قطعات خودرو، قرارداد ساخت 33 قطعه مورد نیاز دو خودروساز با 14 قطعه‌ساز به امضا رسید.

میزان سرمایه‌گذاری ریالی این قراردادها 2 هزار و 257 میلیارد تومان است كه به این ترتیب 56 میلیون و 400 هزار یورو كاهش ارزبری رقم خواهد خورد.

از تیرماه 98 تاكنون با برگزاری چهار میز ساخت داخل در صنعت خودرو و قطعه‌سازی، 343 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی حاصل شده كه میزان پیشرفت فیزیكی و صرفه‌جویی ارزی در میز نخست به ترتیب 82 درصد و 60 درصد، در میز دوم 65 درصد و 70 درصد، در میز سوم 57 درصد و 27 درصد و در میز چهارم 54.5 درصد و 25 درصد بوده است.

دسترسی سریع