جواد حق شناس: آمادگی بنیاد مسكن برای ساخت سالانه 220 هزار مسكن

معاون مسكن شهری بنیاد مسكن گفت: در راستای كمك به طرح‌های جدید دولت برای ساخت یك میلیون واحد مسكونی در سال، بنیاد مسكن نیز آمادگی ساخت 220 هزار واحد مسكن را دارد.

1400/07/08
|
19:08

جواد حق شناس افزود: در طرح اقدام ملی مقرر شد، دولت 400 هزار واحد مسكن بسازد كه سهم بنیاد مسكن 138 هزار واحد تعیین شد، از میان متقاضیانی كه ثبت نام كردند و پرونده آن‌ها پایش شده است، حدود 50 هزار نفر تایید و به بانك معرفی شدند و این تعداد مبلغ اولیه را نیز پرداخت كردند.

حق شناس گفت 42 هزار نفر از این تعداد ساماندهی و تامین زمین شده است و در قالب گروه های بنیادساز و انبوه ساز تقسیم بندی كردیم كه ساخت 29 هزار واحد شروع شده و پیشرفت فیزیكی این طرح‌ها 6 درصد است.

معاون مسكن شهری بنیاد مسكن درباره سیاست دولت جدید برای ساخت یك میلیون واحد مسكونی در سال نیز گفت: بنیاد آمادگی دارد تا بر اساس برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی وظایف خود را انجام دهد و در همین زمینه برنامه ای شامل ساخت 80 هزار واحد با واگذاری و عرضه زمین و ساخت شهرك های جوان را نیز ارائه كرده ایم.

دسترسی سریع