رئیس اتحادیه سراجان تهران: كاهش 90 درصدی تقاضا برای تولیدات صنف سراجی

رئیس اتحادیه سراجان تهران از كاهش بیش از 90 درصدی تقاضا در این صنف خبر داد و گفت كه صادرات كیف نیاز به حمایت دارد.

1400/07/08
|
17:00

موسوی با بیان اینكه در دو سال گذشته با توقف سفر‌های زیارتی، عروسی‌ها و مهمانی‌ها و همچنین آموزش مجازی، آسیب جدی به این صنف وارد شد، افزود: تقاضا نه تنها برای كیف مدرسه حتی برای كیف‌های زنانه، چمدان و امثال آن نیز كاهش یافته است.

رئیس اتحادیه سراجان تهران درباره میزان افزایش قیمت كیف‌های مدرسه در سال جاری گفت: با توجه به اینكه تولید كم شده، افزایش قیمت جزئی نسبت به دو سال پیش داشتیم.

موسوی درباره میزان صادرات و وضعیت قاچاق در این صنف نیز گفت: مقدار كمی كیف زنانه به عراق صادر می‌شود، اما برای افزایش آن نیاز به حمایت دولت است.

دسترسی سریع