رادیو اقتصاد: تولید بیش از 106 هزار تن تایر تا پایان مرداد

بررسی عملكرد كارخانجات تایرسازی نشان می دهد از ابتدای امسال تا پایان مرداد 106 هزار و 289 تن انواع تایر در كشور تولید شده است.

1400/07/01
|
14:00

البته این میزان تولید نسبت به مدت مشابه پارسال رشد چهار دهم درصدی را نشان می‌دهد.

این میزان تناژ تولید مشتمل بر 9 میلیون و 810 هزار و 130 حلقه تایر است كه از این نظر در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت 1.5 درصدی داشته است.

در این مدت بیشترین تولید كارخانجات مربوط به تایر خودورهای سواری با هشت‌ میلیون و 509 هزار و 685 حلقه بود.

همچنین تولید تایرهای سواری در این مدت با افت سه درصدی از نظر وزنی و تولید تایرهای باری و اتوبوسی با رشد هفت‌ درصدی در مقایسه با پنج ماهه99 به 22 هزار و 753 تن رسید.

دسترسی سریع