سید روح الله لطیفی: تجارت پنج میلیارد دلاری ایران با اعضای اكو در پنج ماه نخست امسال

سخنگوی گمرك گفت: تجارت ایران با 9 كشور عضو سازمان همكاری اقتصادی اكو، در پنج ماه نخست امسال حدود هشت میلیون تن كالا به ارزش پنج میلیارد دلار بوده است.

1400/06/30
|
12:00

آقای لطیفی افزود: تجارت ایران با كشورهای عضو اكو در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در مجموع هشت درصد در وزن و 38 درصد در ارزش رشد داشته است.

سخنگوی گمرك گفت: در صادرات، تركیه با یك میلیارد و 106 میلیون دلار، افغانستان با 855 میلیون دلار و پاكستان با 421 میلیون دلار، به ترتیب در رتبه های اول تاسوم قرار دارند.

آقای لطیفی گفت: تركیه با یك میلیارد و 794 میلیون دلار، پاكستان با 90 میلیون دلار و ازبكستان با 63 میلیون دلار، بیشترین تامین كننده كالاهای مورد نیاز ایران بوده اند.

دسترسی سریع