مدیر عامل شركت سبحان دارو: داروی تحریمی ضد تشنج روی خط تولید

مدیر عامل شركت سبحان دارو گفت: داروی ضد تشنج " پریمیدون "كه به خاطر تحریم های دارویی تأمین ماده مؤثره آن با مشكل مواجه شده بود به خط تولید بازگشت و با یك سوم قیمت نمونه های خارجی از فردا در همه داروخانه های كشور توزیع می شود.

1400/06/30
|
10:16

گودرزی افزود: "پریمیدون 250" دارویی است كه اكثر پزشكان برای مبتلایان به صرع و همچنین روانپزشكان ، آن را تجویز می كنند اما مدتی بود كه به خاطر مشكلاتی كه تحریم برای انتقال ارز دارو و مواد اولیه دارویی ایجاد كرده ما نمی توانستیم ماده مؤثره اولیه آن را تأمین كنیم.

مدیرعامل شركت سبحان دارو وابسته به گروه دارویی بركت،گفت: خوشبختانه راه های جدیدی گشوده شد و اكنون 4 تُن ماده مؤثره دارویی تأمین شده و بعد از این تولید داروی پریمیدون به صورت مداوم ادامه خواهد یافت، ما به سرعت خط تولید را فعال كردیم و از فردا هم توزیع آن آغاز می شود.

مدیر عامل شركت سبحان دارو افزود: در حال حاضر می توانیم 80 هزار بسته پریمیدون كه هر بسته حاوی 100 عدد قرص است در هر ماه تولید كنیم و قیمت تمام شده آن برای بیماران یك سوم نمونه خارجی است.

گودرزی گفت: پریمیدون جزو دارویی هایی است كه قطع و جایگزین كردن آن بسیار دشوار است و ممكن است باعث تشنج در بیماران شود، دسترسی نداشتن به این دارو باعث بروز مشكلات زیادی برای بیماران شده بود.

دسترسی سریع