محمدباقر الفت: ادامه اختلافات بر سر سند خودرو؛

معاون قوه قضاییه: عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی موجب تضییع حقوق‌ مردم می شود.

1400/06/30
|
08:41

معاون قوه قضاییه: عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی موجب تضییع حقوق‌ مردم می شود.

در حالی كه چند روز بیشتر از بخشنامه دادستان كل كشور مبنی بر عدم لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نمی‌گذرد، معاون قوه قضاییه می‌گوید عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.

محمدباقر الفت در این‌باره گفت: فهم حقوقدانان از متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است كه در ایران انتقال مالكیت خودروها (به استثناء شركت های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر شرط صحت معاملات مذكور، تنظیم سند رسمی است.

هرچند در بسیاری از مناطق كشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، اما در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد خلاف نص صریح قانون بوده كه این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است.

در نتیجه سوء برداشت از قانون اختلاف نظر حقوقی درباره اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مالكیت خودرو بین نیروی انتظامی و كانون سردفتران و دفتریاران به وجود آمده كه این خود باعث ایجاد مشكلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است.

پلیس راهنمایی و رانندگی تاكید دارد؛ ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالكیت محسوب می شود اما از نگاه كارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور میان این دو سند تفاوت های جدی وجود دارد.

شناسنامه پلاك خودرو صادره از سوی دارات راهنمایی و رانندگی (برگ سبز) مثبت وقوع ماهیت حقوقی كه سبب انتقال خودرو شود نبوده و دلیل وقوع عقد مملك نخواهد بود.

دسترسی سریع