پورابراهیمی: تعیین تكلیف دستگاه های مختلف در قبال رمزارزها، به زودی

رئیس كمیسیون اقتصادی گفت: با تصویب طرح ساماندهی بازار رمزارزها در مجلس، بزودی تكلیف دستگاه های مختلف در خصوص رمزارزها را مشخص می شود.

1400/06/30
|
08:36

پورابراهیمی با اشاره به این كه رمزارزها به عنوان یك واقعیت در حوزه مسائل اقتصادی كشور به شمار می روند گفت: متأسفانه به علت تأخیر در ورود دولت دوازدهم و مجموعه عوامل اجرایی كشور، با تأخیر چند ساله به موضوع رمزارزها ورود پیدا كردیم.

رئیس كمیسیون اقتصادی با اشاره به ورود جدی مجلس یازدهم به موضوع رمزارزها افزود: حجم عظیمی از منابع مالی كشور در این حوزه در حال سرمایه گذاری است.

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس متأسفانه تاكنون در دولت های گذشته وزارت اقتصاد و بانك مركزی برای مدیریت گردش مالی این رمزارزها برنامه مشخصی نداشتند، گفت: برای این كه امكان نظارت بر این حوزه فراهم شود باید در این زمینه ساماندهی جدی صورت گیرد و تكالیف هر كدام از دستگاه ها مشخص شود.

دسترسی سریع