مدیرعامل شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران: تعیین سقف سختگیرانه اختصاص آب بر اساس الگوی كشت

مدیرعامل شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: امسال برای كشت پاییزه سقف سختگیرانه‌ای برای اختصاص آب براساس الگوی كشت تعیین شده است.

1400/06/29
|
19:00

رضوی با تاكید بر رعایت الگوی كشت تعیین و ابلاغ شده از سوی سازمان‌های جهاد كشاورزی استان‌های مختلف كشور افزود: اگر به دنبال گردش چرخ كشاورزی و فراهم بودن امكان تامین آب هستیم همه ارگانها و كشاورزان مكلف به رعایت الگوی كشت و كشت محصولات كم آب‌بر هستند.

رضوی با اشاره به اینكه برای تعیین سقف آب قابل تامین برای كشت پاییزه, الگوی كشت مبنا قرار گرفته است گفت: ما میزان آبی كه از هر سد می‌توانیم تامین كنیم به استان‌ها ابلاغ كردیم كه این مقدار آب براساس الگوی كشت هر استان برنامه‌ریزی می‌شود, بر این اساس سقف تعیین شده و رعایت آن نیز سختگیرانه است.

مدیرعامل شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تاكید بر اینكه غالب الگوی كشت ابلاغ شده به هر استان كم آب بر بوده و براساس برنامه‌های سازگاری با كم آبی تعیین شده است گفت: این برنامه با همكاری استانداری‌ها, سازمان‌های جهاد هر استان و سازمان برنامه و بودجه بسته شده است و اگر رعایت شود می‌توانیم در بحران نیز مدیریت را به خوبی انجام دهیم.

دسترسی سریع