محمود محمودزاده: ریزش قیمت مسكن در محله‌های هدف سفته‌بازان

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت مسكن در محله‌هایی از تهران كه دارای ماهیت سرمایه‌ای هستند با افت بیشتری نسبت به مناطق مصرفی مواجه شده است.

1400/06/23
|
17:02

آقای محمودزاده افزود: بهترین راه برای كاهش قیمت خانه این است كه مسكن مصرفی احداث كنیم و بازار را از حالت سرمایه‌ای بیرون بیاوریم. یعنی به شكل هدفمند واحدهایی برای متقاضیان واقعی و واجد شرایط احداث كنیم.

معاون وزیر مسكن ادامه داد: تقاضای واقعی دچار ركود نمی‌شود و اگر سازندگان سودهای متعارف و منطقی را در نظر بگیرند؛ دولت نیز با طرح های تشویقی از سازندگان حمایت می‌كند.

دسترسی سریع