فرهاد منتصر كوهساری: تغییر مدل قراردادهای اپراتورهای بنادر با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: با توجه به كاهش درآمد اپراتورهای بندری و افزایش هزینه‌های آنها به علت تحریم و كرونا، موضوع تغییر در مدل مالی قراردادهای اپراتوری در دستور كار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است.

1400/06/23
|
14:01

كوهساری افزود: با توجه به اینكه قراردادهای امور بندری و بخش خصوصی در گذشته منعقد شده، بنابراین لازمه برای حل چالش‌های آنها كه به واسطه تحریم و افزایش قیمت ارز به وجود آمده، قراردادهای موجود به سرعت بازنگری و به روزرسانی شود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اضافه كرد: یكی از برنامه های سازمان بنادر ارتقاء قراردادهای فعلی پورت اپراتورهای موجود بندر شهیدرجایی از قراردادهای مدیریتی كوتاه مدت به «قراردادهای سرمایه گذاری بلندمدت» و «BOT »است كه متناسب با میزان سرمایه گذاری، نسبت به افزایش مدت زمان قرارداد اقدام می شود.

كوهساری تاكید كرد: با تدوین و بازنگری قراردادهای بندری و مدیریت بهینه این قراردادها، نظارت بر اجرای تعهدات شركت‌ های سرمایه‌گذار به ویژه در زمینه تامین تجهیزات غیراستراتژیك و برنامه‌ریزی برای رفع كمبود تجهیزات در بنادر برطرف خواهد شد.

دسترسی سریع