رادیو اقتصاد: استان تهران با بیشترین مبادله چك در تیرماه

بانك مركزی آمار چك‌های مبادله‌ای، وصولی و برگشتی به تفكیك استان‌ها را منتشر كرد كه براساس آن استان تهران بالاترین و غیر از مناطق آزاد،كهگیلویه و بویراحمد و ایلام كمترین میزان مبادله را به ثبت رساندند.

1400/06/21
|
12:03

براساس گزارش بانك مركزی، بیش از 6 میلیون و 90 هزار فقره چك در تیرماه 1400 در كل كشور مبادله شد كه بیشترین میزان مبادله چك متعلق به استان تهران به تعداد یك میلیون و 735 هزار فقره چك و كمترین میزان هم در استان كهگیلویه و بویراحمد با تعداد 4500 فقره چك مبادله شد. البته این میزان در مناطق آزاد نیز 3100 فقره بود.

حدود 5 میلیون و 530 هزار فقره چك وصول شد كه بیشترین تعداد چك های وصول شده برای استان تهران با رقم یك میلیون و 596 هزار فقره به ثبت رسید.

كمترین سهم در چك های وصولی نیز به ترتیب برای مناطق آزاد با 2800 فقره، كهگیلویه و بویراحمد با 3400 هزار فقره و ایلام با 4000 هزار فقره چك به ثبت رسید.

براساس گزارش بانك مركزی، حدود 560 هزار و 200 فقره چك در تیر امسال در كل كشور برگشت داده شده كه در این بخش نیز سهم تهران با 139 هزار و 500 فقره چك بیشتر از دیگر استان‌ها بود.

دسترسی سریع