معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای تهران: نصب 3 هزار كنتور هوشمند برروی چاه های مجاز پایتخت

معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای تهران از صرفه جویی سالانه 35 میلیون مترمكعبی آب با جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز با نصب 3 هزار كنتور هوشمند خبر داد.

1400/06/17
|
20:01

قربانیان با اشاره به اینكه این كنتور ها از سال 94 تا 99 برروی چاه های مجاز نصب شده است افزود: امسال نیز باید 800 كنتور هوشمند جدید برروی چاه های مجاز نصب شود كه تاكنون 280 كنتور نصب شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای تهران گفت: در تهران از 13 هزار و 500 حلقه چاه مجاز بهره برداری می شود كه این چاه ها یك میلیارد و 870 میلیون مترمكعب آب از سفره های آب زیرزمینی پایتخت برداشت می كنند.

قربانیان اضافه كرد: 80 درصد از برداشتهای آب از سفره های آب زیرزمینی, از چاه های مجاز انجام می شود كه اضافه برداشت از این چاه ها قابل توجه است و باید كنترل شود.

به گفته قربانیان، سفره های آب زیرزمینی تهران سالانه با 145 تا 147 میلیون مترمكعب، كسری آب مواجه بودند كه پس از بارشهای دوسال گذشته این رقم به 115 میلیون متر مكعب كاهش یافته است.

دسترسی سریع