دبیر انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی: صادرات 500 میلیون دلاری خدمات مهندسی با وجود ظرفیت 50 برابری

دبیر انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: سال گذشته با وجود ظرفیت بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی نزد شركت‌ های ایرانی، اما در نهایت فقط 500 میلیون دلار از این خدمات به كشورهای هدف صادر شد.

1400/05/17
|
11:47

بهمن صالحی افزود:‌ امروز شاهدیم در همسایگی كشورمان، تركیه با وجود توان پایین‌تر خدمات فنی و مهندسی، گوی سبقت را از ایرانی‌ ها ربوده‌ و ركورد صادرات سالیانه 35 میلیارد دلاری ثبت كرده‌ است.

وی اظهار داشت: در سال 90 صادرات پنج میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی به ثبت رسید و همان سال برای رشد سالیانه 38 درصدی آن و رسیدن به آمار 25 میلیارد دلاری در سال 95 برنامه‌ریزی شد، اما در نهایت این‌گونه نشد.

صالحی خاطرنشان‌كرد:‌ سال گذشته صادرات در این حوزه به حدود 500 میلیون دلار رسید كه رقم ناچیزی است و عمده آن به كشورهای منطقه و همسایگان انجام شد.

وی ادامه‌داد: عراق، افغانستان، تركمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، همچنین كشورهای در حال توسعه آفریقایی، عمده بازارهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شركت‌های ایرانی را تشكیل می‌دهند.

دبیر انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران تصریح‌كرد:‌ در صورت رفع موانع و مشكلات ضمانت‌نامه‌ای، بانكی و بیمه‌ای، حضور پر رنگ‌ تر شركت‌های ایرانی برای صدور این خدمات و تقویت آمار صادرات غیرنفتی باشیم.

وی به‌طور نمونه به موضوع روز بازسازی منطقه قره‌باغ در كشور جمهوری آذربایجان اشاره كرد و افزود: با توجه به همسایگی دو كشور و پایین‌تر بودن هزینه‌ها، همچنین روابط سیاسی دیرینه و خوب طرفین، بازسازی این منطقه می‌تواند فرصت مناسب برای صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد.

دسترسی سریع