محمد حسین قمری: تمدید مهلت آزمون استخدامی تا 8 مرداد

دبیر آزمون استخدامی بخش خصوصی گفت: مهلت ثبت نام تمدید نمی شود.

1400/05/04
|
12:32

قمری دبیر آزمون استخدامی بخش خصوصی گفت: ثبت نام در پنجمین آزمون استخدامی بخش خصوصی تا 8 مرداد تمدید شده است.

محمد حسین قمری افزود: ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی تا دوم مرداد بود اما استقبال بالای شركت های متقاضی و داوطلبان باعث شد تا مهلت ثبت نام را تمدید كنیم.

دبیر آزمون استخدامی بخش خصوصی گفت: در دو هفته گذشته حدود 500 شركت به مجموع 4300 شركت متقاضی اضافه شده است و پنجمین آزمون استخدامی برای 4800 شركت برگزار می‌شود. داوطلبان تا جمعه فرصت دارند مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی www.inre.ir در این آزمون نام نویسی كنند. به گفته آقای قمری، آزمون بصورت برخط ( اینترنتی) در شهریور برگزار خواهد شد.

دسترسی سریع