مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی كشور: خرید تضمینی حدود 6 هزار تن سیب زمینی از كشاورزان در كمتر از یك ماه

مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی كشور گفت: از 6 تیر تاكنون پنج هزار و 600 تن سیب زمینی از كشاورزان خرید حمایتی شده است.

1400/05/03
|
10:01

موسوی افزود: این خرید حمایتی بر پایه قیمت هر كیلوگرم هزارو 700 تومان انجام می شود.

مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی كشور با بیان اینكه محصول سیب زمینی استان گلستان با تولید حدود 120 هزار تن از هفته دوم خرداد وارد بازار شده است افزود: استان گلستان در این بازه زمانی تنها عرضه كننده سیب زمینی در كشور محسوب می شود.

موسوی درباره علت كاهش قیمت سیب زمینی هم گفت: سرمازدگی سطح سبز محصول در اسفند و خشكسالی پس از آن، برداشت این محصول در استان گلستان را با تاخیر مواجه كرد و با محصول مناطق دیگر مانند اصفهان و چهارمحال و بختیاری همزمان شد كه باعث اشباع بازار و افت قیمت این محصول شد.

مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی كشور با بیان اینكه 127 هزار تن مازاد بر نیاز بازار داریم افزود: ضرورت خرید حمایتی سیب زمینی با هدف حفظ تعادل قیمت این محصول در بازار از قبل پیش بینی شده بود.

دسترسی سریع