دبیر آزمون استخدامی بخش خصوصی: فرصت دو روزه برای متقاضیان شغل؛

قمری: فقط تا دوم مرداد مهلت دارند در آزمون استخدامی بخش خصوصی ثبت نام كنند.

1400/05/02
|
16:05

دبیر آزمون استخدامی بخش خصوصی گفت: متقاضیان آزمون استخدامی بخش خصوصی می توانند با مراجعه به نشانی www.inre.ir در این آزمون نام نویسی كنند.

قمری افزود: پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی بخش خصوصی در 4 هزار و 300 سازمان و شركت معتبر استخدام می شوند.

داوطلبان می توانند بر اساس مهارت های خود، شغل مورد نظر خود را انتخاب كنند. آزمون استخدامی بخش خصوصی به صورت برخط، شهریور برگزار خواهد شد.

دسترسی سریع