مهدی رجبی: گلایه رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكی از افزایش قیمت سرسام آور مواد اولیه تولید قارچ

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكی از افزایش 400 درصدی قیمت مواد اولیه تولید قارچ در كمتر از 6ماه و اقتصادی نبودن تولید این محصول به علت بالا رفتن هزینه های تولید خبر داد.

1400/04/28
|
10:10

به گفته مهدی رجبی، كُلَش كه برای بستر رویش قارچ استفاده می شود از كیلویی 1500 تومان در فروردین به كیلویی 4500 تومان در اردیبهشت رسیده و خاك بیش از 2 برابر افزایش قیمت داشته است.

همچنین به علت كاهش جوجه ریزی تولید كود مرغی نیز كاهش یافته است.

مهدی رجبی با اشاره به حضور گسترده دلالان بازار تولید قارچ گفت: افزایش هزینه های تولید، تولیدكنندگان را به ورشكستگی كشانده است و اگر فكری برای این شرایط نشود صنعت قارچ نابود خواهد شد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكی افزود: با وجود این افزایش هزینه های تولید، قارچ افزایش قیمتی نداشته و در حال حاضر قیمت آن به صورت عمده و فله كیلویی 35 هزار تومان و به صورت خرده فروشی و بسته بندی حدود 55 هزارتومان است.

پیگیری پیامك مخاطب رادیو اقتصاد به شماره تماس 84**0912536
دسترسی سریع