محمد نهاوندیان: تمدید یك ماهه تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی شركت های حقوقی

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: با موافقت ستاد ملی مقابله با كرونا، با توجه به قرمز بودن شرایط كرونایی برخی شهرها و مشكلات شركت‌ها، موعد تسلیم اظهار نامه مالیاتی شركت ها و موسسات یك ماه تمدید شد.

1400/04/27
|
09:58

محمد نهاوندیان افزود: با توجه به تمدید یك ماهه، مودیان حقوقی تا پایان مرداد فرصت دارند اظهارنامه های مالیات های خود را ارائه كنند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با كرونا یك ماه هم به مهلت‌های رسیدگی سنوات قبل نیز اضافه شد.

پیگیری پیامك مخاطب رادیو اقتصاد به شماره تماس 62**0919540
دسترسی سریع