مصطفی تنها: افزایش 10 درصدی تولید تایر و تیوپ

سخنگوی انجمن تایر گفت: در بهار امسال در مجموع 11 میلیون و 137 هزار و 665 حلقه انواع تایر و تیوب با وزن 70 هزار و 447 تن تولید شد كه رشد 10 درصدی در تیراژ و 5 درصدی در وزن را نشان می‌دهد.

1400/04/22
|
13:16

مصطفی تنها، در مورد وضعیت تولید تایر در سه ماهه اول سال 1400، اظهار داشت: طی 3 ماه نخست سال جاری 5 میلیون و 895 هزار و 890 حلقه تایر انواع خودروی سبك و سنگین با وزن 63 هزار و 848 تن در كشور تولید شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حلقه افزایش 2 درصدی و از نظر وزن افزایش 3 درصدی داشته است. از این میزان سهم تایرهای سواری 5 میلیون و 107 هزار و 272 حلقه با وزن 36 هزار و 892 تن بود كه از نظر وزنی رشد یك درصدی داشته، اما از نظر تعداد حلقه‌ها بدون تغییر مانده است.

سخنگوی انجمن صنعت تایر افزود: همچنین در این مدت 2 میلیون و 62 هزار و 941 حلقه تایر با وزن 4 هزار و 241 تن انواع دوچرخه و موتور سیكلت تولید شد كه نسبت به بهار سال گذشته بیانگر رشد 58 درصدی در تعداد حلقه و 41 درصدی در وزن است.

وی ادامه داد: 3 میلیون و 178 هزار و 834 حلقه انواع تیوب با وزن 2 هزار و 358 تن نیز در بهار سال جاری تولید شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 6 درصدی در تعداد حلقه و رشد 12 درصدی در وزن داشته است.

تنها اظهار داشت: در مجموع طی 3 ماه نخست سال جاری 11 میلیون و 137 هزار و 665 حلقه انواع تایر و تیوب با وزن 70 هزار و 447 تن تولید شد كه رشد 10 درصدی در تعداد حلقه‌ها و 5 درصدی در وزن را نشان می‌دهد.

به گفته سخنگوی انجمن صنعت تایر، این حجم از تولید در حالی است كه در سال‌های گذشته در 12 ماه سال 250 هزار تن تایر در كشور تولید می‌شد.

دسترسی سریع