محمد مخبر: افزایش تحویل هفتگی واكسن كوو ایران بركت از ابتدای مرداد

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از تحویل یك میلیون و 200 هزار دوز واكسن بركت از هفته نخست مرداد به صورت هفتگی و به طور مستمر خبر داد.

1400/04/22
|
13:14

محمد مخبر گفت: خط دوم تولید واكسن بركت رو به اتمام است و از اواخر هفته دوم مرداد به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: با بهره برداری از خط دوم دو میلیون دوز واكسن تولید خواهد شد كه واگذاری آن دو هفته بعد از بهره‌برداری آغاز می‌شود.

مخبر با اشاره به اظهارات خود در گذشته مبنی بر تولید 50 میلیون واكسن تا پایان شهریور گفت: با توجه به تاخیری كه در ابتدا اتفاق افتاد امیدواریم این قول خدشه‌دار نشود.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: باوجود این تاخیر در كمتر از یك ماه سه میلیون دوز واكسن تولید كردیم كه 700 هزار دوز واكسن تحویل شده و ظرف سه چهار روز آینده بیش از 200 هزار دوز واكسن تحویل می‌شود.

پیگیری پیامك مخاطب رادیو اقتصاد به شماره تماس 22**0911716
دسترسی سریع