مدیر ناحیه نورد سرد شركت فولاد مباركه: ركوردشكنیِ دیگر در شركت فولاد مباركه

ركورد تولید واحد نورد دو قفسه‌ای شركت فولاد مباركه اصفهان، پس از هفت سال شكست.

1400/04/16
|
13:28

مدیر ناحیه نورد سرد شركت فولاد مباركه گفت: خرداد ماه امسال، با تولید 24 هزار و 262 تن محصول با ارزشِ كلاف قلع اندود و سایر محصولات خام موفق شدیم ركورد قبلیِ خود در سال 1393 با تولید 240 هزار و 73 تن محصول را پشت سر بگذاریم.

بهزاد بهادرانی به شروع به كارِ نورد دو قفسه ای در سال 84 با هدفِ تكمیلِ زنجیره تولید ورق قلع اندود اشاره كرد و افزود: در این فرآیند، ورق با ضخامت ورودی 2 میلیمتر به ورق مورد نیاز برای ارسال به خطوط پایین دستی چرخه تولید می شود.

محسن استكی گفت: در انتها، محصول با قابلیت زیاد برای استفاده در صنعت بسته بندی و مواد غذایی تبدیل می شود كه پاسخ گوی گروه زیادی از مشتریان در این زمینه است كه این چرخه تولید، از زنجیره هایی با ارزش آفرینیِ بالا در ناحیه نورد سرد شركت فولاد مباركه به شمار می‌رود.

دسترسی سریع