نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق: تسهیل صدور ویزا برای تجار ایرانی در بغداد در دستور كار اتاق بازرگانی

عموری با اشاره به دشواری‌ های پیش روی تجار ایرانی برای اخذ روادید برای فعالیت‌های تجاری با كشور عراق گفت: با پیگیری‌ صورت گرفته، رایزن بازرگانی ایران در بغداد تسهیل صدور روادید ویژه فعالان اقتصادی را در دستور كار قرار داده است.

1400/04/16
|
12:51

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از فعالیت تجار ایرانی در بازار عراق متمركز شده است اما با این وجود به واسطه شرایط كرونایی، امكان تردد بازرگانان كشورمان به عراق با دشواری‌های متعددی روبروست.

نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق با تاكید بر اینكه سفر تجار ایرانی به كشور عراق برای پیگیری مطالبات خود از طرف تجاری خود و همچنین بازاریابی بهتر برای صادرات كالاهای تولیدی كشور نیازمند تسهیل صدور روادید است گفت: پیش بینی می شود با پیگیری هایی كه سفارت و همچنین رایزن بازرگانی ایران در بغداد دارند، روند تردد تجار به كشور عراق از سر گرفته شود.

دسترسی سریع