دكتر حمید ملانوری روستاها در ازدیاد جمعیت، مهم و نقش آفرین هستند.

دكتر حمید ملانوری: به دلیل مهیا بودن زیرساختها و فرصتهای تولید و اشتغال، شرایط خوبی برای ازدیاد جمعیت مهیاست.

1402/02/28
|
14:00
|

دكتر حمید ملانوری معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری و دهیاری كشور با حضور در برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد در روز جمعیت گفت: با توجه به اهمیت موضوع فرزندآوری، متاسفانه به دلیل مشكلات مختلفی چون معیشت و اشتغال، كشور به سمت پیری جمعیت پیش می رود.

دكتر حمید ملانوری گفت: دغدغه های اساسی جوانان، اشتغال، معیشت، مسكن، بهداشت و آموزش بطور جدی حل باید حل شود تا از بی فرزندی یا كم فرزندی جلوگیری شود.

وی در ادامه با اقدامات حمایتی كه در مجلس و دولت انجام شده گفت: مشوقهایی در قالب قوانین، آیین نامه ها و طرح های مختلف ارائه شده است كه باید دنبال شود.

دكتر ملانوری روستا ها را به دلیل امكانات زیرساختی فراوانی كه درآن مهیاست، مهم دانست و گفت: تلاش می كنیم با ارائه خدمات بیشتر، از فرصتها و ظرفیتهای روستا برای بحث جوانی جمعیت و فرزندآوری بهره ببریم.

دسترسی سریع