ایمان زنگنه: ضرب العجل 6ماهه برای بانكهای ناتراز؛ مهم، اما راه علاج وضعیت اقتصادی نیست

ایمان زنگنه: سالهاست با توجه به وضعیتی كه بانكها بر اقتصاد كشور تحمیل كردند، منتظر اصلاح ساختار و فرایندهای مطلوب در نظام بانكی كشور هستیم.

1402/02/06
|
13:07
|

دكتر ایمان زنگنه كارشناس حوزه بانكی و پولی در گفتگو با برنامه روی خط اقتصاد گفت: اعلام شده كه 32درصد از نقدینگی متاثر از اضافه برداشت های نظام بانكی است كه بایستی این مساله در كشور سامان بیابد.

دكتر زنگنه اضافه برداشت بانكها را ناشی از عدم برگشت تسهیلاتی دانست كه بانكها اعطا كرده اند و برای پر كردن این خلاء ها با زیربار رفتن جریمه های در نظر گرفته شده بانك مركزی، باز هم مجبور به برداشت شدند چون بانكها برای داشتن اعتبار عمومی ناگزیر به این اقدام بودند.

وی نرخ بالای تورم در سالهای گذشته را یكی دیگر از علل عدم پرداخت تسهیلات دانست و گفت: میانگین نرخ تورم ما در حدود 27 درصد بوده كه در سال گذشته به 40درصد افزایش یافته و همین مساله معادلات جدیدی را برای عدم پرداخت تسهیلات بانكی رقم می زند.

دكتر زنگنه ورود قوه قضائیه به این مساله را بسیار مهم توصیف كرد و گفت: این مساله هماهنگی بین دستگاهی ایجاد می كند و باعث نظارت بیشتر بر تخصیص های بدون ضابطه، عدم افزایش نظام طبقاتی و بازدارندگی در تخلفات می شود.

دكتر زنگنه قاعده گریز بودن برخی از بانكها را ناشی از برخی مماشات های بانك مركزی دانست و گفت: بانكها با بالابردن تعداد سپرده گذاران و اعطاء مبالغ غیر متعارف توانستند از برخورد صحیح، انهلال و ادغام خود با اینگونه ترفندها جلوگیری كنند كه به نظر می رسد بتوان با اجرای درست قانون و نظارت كامل بر بانكها، شرایط را برای بانكداری درست و سالم مهیا كرد.

دسترسی سریع