ابوالفضل نوروزی معامله با اسناد رسمی در سامانه به‌روز می‌شود

كد ملی 73.6 میلیون نفر به كد پستی متصل شده و این اطلاعات در سامانه ملی املاك و اسكان وجود دارد اما به‌روزرسانی باید در دستور كار قرار گیرد.

1402/02/05
|
10:58
|

ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسكن وزرات راه و شهرسازی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد گفت: هم اكنون 20 دستگاه اجرایی به صورت برخط به سامانه ملی املاك و اسكان متصل شده‌اند و اطلاعات این دستگاه‌های اجرایی روزانه در سامانه بروزرسانی خواهد شد.

نوروزی در تشریح آخرین وضعیت سامانه ملی املاك و اسكان گفت: هم اكنون 350 میلیون اطلاعات در سامانه ثبت شده و این اطلاعات شامل مالكیت، سكونت و مشخصات مردم است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسكن وزرات راه و شهرسازی افزود: كد ملی 73.6 میلیون نفر به كدپستی متصل شده و این اطلاعات در سامانه ملی املاك و اسكان وجود دارد اما بروزرسانی باید در دستور كار قرار گیرد. البته هم اكنون هر معامله رسمی كه در دفترخانه ثبت شود در سامانه ملی املاك و اسكان بارگذاری شده و اطلاعات به‌روزرسانی می‌شود.

نوروزی با اشاره به ماده 54 مالیات‌های مستقیم گفت: بر اساس قانون دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا خدمات خود را بر مبنای سكونت ثبت شده در سامانه ملی املاك و اسكان ارائه كنند.

دسترسی سریع