عسگری: پرداخت 6 هزار و 449 میلیارد تومان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده

سرپرست بانك مسكن از پرداخت 6 هزار و 449 میلیارد تومان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده خبر داد و گفت: بانك مسكن در دولت سیزدهم با 16 هزار و 310 واحد به مبلغ 4 هزار و 550 میلیارد تومان قرارداد منعقد كرده است.

1401/10/28
|
15:31
|

به گزارش رادیو اقتصاد؛ سرپرست بانك مسكن از پرداخت 6 هزار و 449 میلیارد تومان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده خبر داد و گفت: بانك مسكن در دولت سیزدهم با 16 هزار و 310 واحد به مبلغ 4 هزار و 550 میلیارد تومان قرارداد منعقد كرده است.

به گفته عسكری از ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال 1398 تاكنون تعداد 71 هزار و 500 واحد برای دریافت تسهیلات به بانك مسكن معرفی شده اند كه بانك با تعداد 39 هزار و 696 واحد به مبلغ 6 هزار و 449 میلیاردتومان قرارداد منعقد كرده است.

دسترسی سریع