رادیو اقتصاد: كاهش حدود سه درصدی نرخ بیكاری جوانان

نرخ بیكاری جوانان در تابستان نسبت به فصل مشابه پارسال 2.7 درصد كاهش یافت.

1401/08/10
|
12:16
|

سهم جمعیت شاغل از بین فارغ التحصیلان آموزش عالی از كل شاغلان 26.6 درصد بود كه این سهم در تابستان امسال نسبت به تابستال پارسال یك و سه دهم درصد افزایش داشته است. همچنین این آمار ها حاكی است ٢٣ درصد از فعالان گروه سنی جوانان ١٥ تا ٢٤ سال در تابستان 1401 بیكار بوده‌اند كه نسبت به تابستان 1400 دو و هفت دهم درصد كاهش یافته است.

بررسی نرخ بیكاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد در تابستان امسال، 16.2 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیكار بوده‌اند. این در حالی است كه تغییرات فصلی نرخ بیكاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان 1400 به‌میزان 1.4 درصد كاهش یافته است.

در بهار 1401 سهم جمعیت بیكار فارغ التحصیلان آموزش عالی از كل بیكاران سی و نه و هفت دهم درصد بود. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است، البته بررسی تغییرات نشان می‌دهد نسبت به فصل بهار پارسال شش دهم درصد كاهش یافته است.

دسترسی سریع