مصطفی سمیعی نسب: پیش بینی ثبات قیمت برنج داخلی و خارجی با تامین مناسب

عضو هیئت مدیره انجمن واردكنندگان برنج گفت : تولید برنج نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشته كه براین اساس كسری 25 درصدی تولید سال زراعی گذشته جبران شده است.

1401/07/10
|
11:54
|

كریم اخوان گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تاكنون 870 هزارتن برنج هم به كمك بخش خصوصی و دولتی وارد شده است.

كریم اخوان افزود: ابتدای فصل برداشت قیمت برنج ایرانی نسبت به تیر 15 تا 20 درصد كاهش یافت، اما هفته گذشته 4 تا 5 درصد شاهد بودیم.

عضو هیئت مدیره انجمن واردكنندگان برنج اضافه كرد: قیمت كنونی هر كیلو برنج پاكستانی درجه یك برای مصرف كننده 40 تا 45 هزارتومان، پاكستانی درجه 2 حدود 24 تا 25 هزارتومان، هندی 1121 درجه یك 35 تا 36 هزارتومان و هندی درجه 2 كمتر از 30 هزارتومان است.

عضو هیئت مدیره انجمن واردكنندگان برنج افزود: هم اكنون بازار برنج ایرانی و خارجی اشباع است، مشكلی در عرضه وجود ندارد؛ پیش بینی می‌شود مانند سال قبل افزایش چشمگیری در برنج ایرانی و خارجی نداشته باشیم .

دسترسی سریع