رادیو اقتصاد افزایش نرخ بهره بین بانكی به حدود 21 درصد

براساس آخرین اعلام بانك مركزی نرخ بهره بین بانكی در هفته منتهی به بیست و سوم شهریور باز هم افزایش یافته است.

1401/06/27
|
11:24
|

بانك مركزی اعلام كرد: نرخ بهره بین بانكی در هفته منتهی به 23 شهریور با افزایش سیزده صدم درصدی به بیست ممیز نود و سه صدم ( 20.93 ) درصد رسیده است. این بیشترین نرخ از دوازدهم مرداد سال جاری است.

در هفته های گذشته نیز نرخ بهره بین بانكی با رشد همراه بوده است. همچنین حداقل نرخ توافق بازخرید در هفته های جاری با كاهش روبرو شده و در هفته گذشته به 21 درصد رسیده است.

بنابر گزارش بانك مركزی، نرخ بهره بین بانكی درحالی به مرز 21 درصد نزدیك شده است كه پیش از این وزیر اقتصاد تاكید كرده بوداین نرخ در محدوده 20 درصد حفظ خواهد شد. پس از جلسه رئیس كل بانك مركزی با رئیس سازمان بورس، نرخ بهره بین بانكی با كاهش روبرو شد. اما در هفته های گذشته باز هم این نرخ با رشد همراه بوده است.

دسترسی سریع