رادیو اقتصاد رشد 24 درصدی تجارت خارجی غیر نفتی ایران با همسایگان در 5 ماه گذشته

تجارت خارجی غیر نفتی ایران با 15 كشور همسایه در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 24 درصدی را ثبت كرد.

1401/06/16
|
13:04
|

در این مده 5 ماهه بیش از 33میلیون و 333 هزار تن كالا به ارزش 20 میلیارد و 636 میلیون دلار بین ایران و 15 كشور همسایه تبادل شد.

این میزان تبادل با كشورهای همسایه 57 درصد وزن و 48 درصد از كل تجارت 5 ماهه ایران را شامل می شود. تجارت خارجی غیر نفتی كشورمان در پنج ماه نخست امسال، 58میلیون و 140 هزار تن كالا به ارزش 42میلیارد و 589 میلیون دلار بود.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه، 25 میلیون و 398هزار تن كالای ایرانی به ارزش 10 میلیارد و 723میلیون دلار به كشورهای همسایه صادر شد كه نسبت به مدت مشابه پارسال 27 درصد افزایش داشته است.

از 14 میلیون و 65 هزار تن كالای وارد شده به كشور، به ارزش 21 میلیارد و 665 میلیون دلار در پنج ماه نخست سال، 7 میلیون و 935 هزار تن كالا به ارزش 9 میلیارد و 913 میلیون دلار از كشورهای همسایه بوده كه 56 درصدِ وزن و 46درصدِ ارزش واردات را به خود اختصاص داده كه نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد 21 درصدی همراه بوده است.

دسترسی سریع