پژوهش های اقتصادی جهان اسلام و اقتصاد دانش بنیان

جامعه اندیشكده ها

1401/05/23
|
09:48

واژه ی اقتصاد دانش بنیان در دهه 1960 وارد ادبیات اقتصادی شد اما تحولات دهه ی،90 این واژه را تجدید و احیا نمود. هرچند سازمان اقتصادی همكاری و توسعه تلاش های زیادی برای شاخص سازی درزمینه ی اقتصاد دانش بنیان انجام داد؛ ولی تا سال 1995 به جمع بندی كاملی نرسید تا اینكه در همین سال برای اولین بار چارچوب مدونی از واژه اقتصاد دانش بنیان در سازمان اقتصادی همكاری و توسعه در قالب سند وزارتی كمیته ی سیاست گذاری علم و فناوری كانادا منتشر شد.

در این پژوهش جهان اسلام موردبررسی قرارگرفته است. مهم ترین پتانسیل های كشورهای اسلامی عبارت اند از: دارا بودن بزرگ ترین سهم جمعیت جوان در جهان، اضافه شدن به ذخایر گران بهای طبیعی شامل طلا، نفت، گاز و مواد معدنی، مزیت نسبی در تولید محصولات كشاورزی و غنای میراث فكری و فرهنگی.

دسترسی سریع