صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نتیجه اعتماد به مهندسان جوان و خوش فکر ایرانی می‌شود خودکفایی در ساخت قطعات صنعت؛ قطعاتی که نقش کاربردی در تولید کشورمان دارد.